hoi

Fotografie

Fotografie in het algemeen.

De eerste succesvolle permanente foto (hierboven), gemaakt door Joseph Niépce in1822.

 

Halverwege de 19e eeuw nam de populariteit van de fotografie pas echt toe.
Echtparen en families stapten niet meer naar een schilder voor een portret maar huurden een fotograaf in. Zo nam de fotografie een taak van de kunst over. 
De nieuwe techniek gold lange tijd als hét medium om de werkelijkheid vast te leggen.
Niets was nauwkeuriger in het een op een nabootsen van de realiteit. Dat werd althans gedacht. Maar in de praktijk kiest de fotograaf welk stuk uit die realiteit hij vastlegt. Bovendien bepaalt hij welk moment uit de werkelijkheid hij stil zet als hij afdrukt.
Fotograven en kunstenaars gebruikten de fotografie als middel om hun eigen visie op de werkelijkheid meer vorm te geven.
In de loop van de 20e eeuw manipuleerden fotograven en kunstenaars hun foto´s nog meer. 

 

 

De vietnamoorlog is de eerste oorlog waarvan uitgebreid verslag wordt gedaan op de televisie.
Het gebruik van napalm door de Amerikanen op onschuldige burgers wekt wereldwijd afschuw en onbegrip op.
Nick Ut maakt als aanklacht in 1972 deze foto van kinderen die een napalmaanval ontvluchten.