hoi

Jazz

Jazz is ontstaan in Noord-Amerika daar leefden veel blanke, protestantse kolonisten, voornamelijk Engelsen, Schotten en Ieren. Hun geloof liet toe dat de Afrikaanse slaven hun eigen cultuur, waaronder muziek, uitoefenden. Wel was het naspelen van de blanke volksmuziek toegestaan. Dat deden de Afrikanen op hun eigen manier en zo werd jazz geboren. Jazz is vooral stadsmuziek dat in de grote steden wordt gespeeld. In de twintigste eeuw verplaatste het jazzcentrum zich van New Orleans naar Chicago en ten slotte naar New York. Hoewel jazz van Amerikaanse bodem is, heeft onder andere de Tweede Wereldoorlog ervoor gezorgd dat jazz in heel West-Europa ging verspreiden. Amerikaanse soldaten namen jazz muziek mee. Ook werden Amerikaanse artiesten naar het front overgevlogen om soldaten enige ontspanning te bieden.

Nu is jazz nog steeds populair. Het toonaangevende internationale jazzfestival in Nederland is het Nort Sea Jazz Festival.

Een belangrijk kenmerk van jazz is dat de inhoud, zowel vocaal als instrumentaal, vaak 'uit het leven gegrepen' is.

Jazz muziek in verband met muziek in het algemeen:

- Het tempo verschilt per nummer, de een is langzaam en de ander is weer sneller.

- Jazzmuziek heeft een basisbezetting van een ritmesectie met een of meer blazers (saxofoon, trompet, trombone)

- Jazzmuziek heeft een vaste structuur van couplet A (chorus) en tussenspel (Ts). Alle volgende coupletten zijn instrumentale improvisasies op het akkoordenschema van het couplet.