hoi

Muziek

Muziek is een kunstvorm die gebruikmaakt van klanken, geschikt in een bepaalde tijdsduur. Om muziek te maken heeft een muzikant verschillende middelen tot zijn beschikking:

- Melodie
Tonen van verschillende hoogte die elkaar in een bepaald regelmatig tempo opvolgen.

- Ritme
Tonen bewust korter of langer spelen. Ritme en melodie vormen samen de basis van de muziek.

- Dynamiek
Afwisseling in klanksterkte in een muziekstuk zoals hard en zacht. 

- Timbre
Verschillen, doffe, donkere, scherpe, heldere geluiden in instrumenten en stemmen. Alle muziek instrumenten of stemmen hebben hun eigen klankkleur of timbre. 

- Tempo
Een tempo geeft aan hoe snel, of hoe langzaam een liedje wordt gespeeld.

- Harmonie
Het gelijktijdig samen gaan van tonen met verschillende toonhoogte (akkoorden)

 

Geluiden worden alleen tot muziek gerekend als iemand de bedoeling heeft muziek te maken. muziek kan dus niet 'per ongeluk' worden gemaakt. Een ander woord voor muziek (als creatie) is toonkunst.

 

De meeste termen die in de muziek worden gebruikt komen uit het Italiaans. Enkele bekende italiaanse termen zijn: forte (sterk), piano(zacht), allegro (snel, levendig).

                 Hier ze je een notebalk, de streepjes boven de noten betekenen dat je de noten aan elkaar moet spelen.

Wij hebben gekozen voor de genre Afro-Amerikaanse muziek en hierbij hebben we de subgenre jazz en latin gekozen.

Wij hebben hiervoor gekozen omdat wij dit leuke muziek vinden en er zelf vaak naar luisteren.